Güneş Enerjisi Santralları

Güneş Enerji Santralleri Çatı GES ve Arazi GES olarak ikiye ayrılır.

1. Çatı GES (Güneş Enerji Santrali)
Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) projeleri, güneş enerjisini kullanarak elektrik üretmek amacıyla binaların veya diğer yapıların çatılarına kurulan fotovoltaik (PV) panelleri içeren projeleri ifade eder. Bu tür projeler, çatı alanlarını kullanarak, güneş enerjisinden elektrik üreterek, enerji maliyetlerini düşürmeyi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmanızı sağlamayı amaçlar. 

İşte Çatı GES projeleri hakkında bilmeniz gereken bazı temel konular:
  • Fotovoltaik Paneller: Çatı GES projeleri, genellikle fotovoltaik panelleri içerir. Bu paneller, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştüren teknolojiye sahiptir. Paneller genellikle çatıya monte edilir ve güneş ışığına maruz kaldıkça elektrik üretirler.
  • İnvertörler: Fotovoltaik panellerden elde edilen doğru akım (DC) elektriği, evler ve işyerleri gibi kullanım yerlerinde kullanılan alternatif akıma (AC) dönüştürmek için invertörler kullanılır. Bu sayede üretilen elektrik, mevcut elektrik sistemine entegre edilebilir.
  • Finansman Modelleri: Çatı GES projelerinin finanse edilmesi genellikle çeşitli modeller üzerinden gerçekleşir. Yatırımcılar veya proje sahipleri, kendi sermayelerini kullanabilir veya finansal kurumlarla iş birliği yapabilirler. Ayrıca, bazı zamanlarda devlet teşvik ve destek programları da bulunmaktadır.
  • Sürdürülebilirlik ve Çevresel Faydalar: Çatı GES projeleri, fosil yakıtların kullanımını azaltarak sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkıda bulunur. Ayrıca, karbon ayak izini azaltma, çevresel olumsuz etkileri minimize etme ve yeşil enerji üretimini teşvik etme açısından önemlidir.
Çatı GES projeleri, özellikle enerji maliyetlerini düşürmek, sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek ve çevresel etkileri azaltmak isteyen bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için popüler bir seçenek haline gelmiştir. Bu projeler, genellikle uzun vadeli bir yatırım ve enerji verimliliği sağlama potansiyeli ile dikkat çeker.

2. ARAZİ GES (Güneş Enerjisi Santralleri)
Arazi Güneş Enerjisi Santrali (Arazi GES) projeleri, geniş arazi alanlarına kurulan güneş enerjisi sistemleridir. Bu tür projeler, genellikle büyük ölçekteki fotovoltaik panelleri içerir ve geniş alanlarda güneş enerjisinden elektrik üretmeyi amaçlar. 

İşte Arazi GES projeleri hakkında bilmeniz gereken bazı temel konular:
  • Proje Ölçeği: Arazi GES projeleri genellikle büyük ölçekli tesislerdir. Bu tür projeler, çok güneş alan verimsiz tarım arazilerine kurulabilir.
  • Fotovoltaik Paneller: Çatı GES projelerinde olduğu gibi, Arazi GES projelerinde de fotovoltaik paneller kullanır. Ancak, bu projelerde paneller geniş araziye monte edilerek büyük bir güneş enerjisi kapasitesi sağlanır.
  • İnvertörler ve Altyapı: Fotovoltaik panellerden elde edilen DC elektrik, invertörler aracılığıyla AC elektriğe dönüştürülür. Ayrıca, enerji şebekesine entegrasyon, trafo istasyonları ve güç dağıtım altyapısı gibi unsurlar da büyük ölçekli Arazi GES projelerinin önemli bileşenleridir.
  • İzleme ve Bakım: Arazi GES projelerinde panellerin optimal güneşe yönlendirilmesini sağlamak için izleme sistemleri kullanılabilir. Ayrıca, düzenli bakım ve temizlik işlemleri, panellerin verimli bir şekilde çalışmasını sürdürmek için önemlidir.
  • Finansman ve Düzenleyici Destekler: Büyük ölçekli Arazi GES projeleri genellikle büyük yatırımlar gerektirir. Bu projelerin finansmanı, genellikle özel yatırımcılar, enerji şirketleri veya devlet destekleri gibi kaynaklardan sağlanır.
Arazi GES projeleri, genellikle büyük miktarlarda elektrik üretme kapasitesine sahip olduklarından, elektrik enerjisi arzını artırmak ve enerji dağıtımını çeşitlendirmek amacıyla önemli bir rol oynarlar. Bu tür projeler, sürdürülebilir enerji üretimi hedeflerine ulaşma çabalarına katkıda bulunabilir.

Ankar İnovasyon Mühendislik ve Endüstri A.Ş. olarak EPC Hizmetleri veriyoruz. 
Anahtar teslimi projeleriniz için lütfen teklif alınız. 0530 7820050
GES projeleri genellikle büyük yatırımları gerektirir ve çeşitli disiplinlerden uzmanların iş birliği ile başarıyla tamamlanır. Bu unsurların her biri, projenin başarılı bir şekilde planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi için önemlidir.

GES projelerinde amortisman süreleri nelerdir?

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin amortisman süreleri genellikle proje spesifiklerine, kullanılan ekipmanın kalitesine, finansal yapıya ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak, genel olarak GES projelerinin amortisman süreleri 2 yıl ila 5 yıl arasında değişebilir. 
GES projelerinizde NASA’dan aldığımız 10 yıllık güneşlenme süreleri verilerine göre sizlere detaylı bir rapor sunmaktayız. 

Daha fazla bilgi için: +90 (312) 963 17 90